Radite, a nemate ugovor za stalno? Želite kredit, ali imate malu penziju? Fokus poslovanja 3 Banke je kreditiranje klijenata sa otežanim mogućstvom za dobijanje istih. 

3 Banka Ekspoziture

3 Banka ima ukupno 38 svojih ekspozitura, od kojih se 34 bave isključivo pružanjem kreditinih usluga.

Pronađi najbliže ekspoziture 3 Banke.

3 Banka Bankomati

Budući da se banka bavi isključivo kreditiranjem ciljnih grupa koje ne mogu lako doći do kredita iz mnogobrojnih razloga, banka nema uslugu bankomata. 

3 Banka Stambeni krediti

3Bank je srpska banka nastala 2002.godine pod nazivom Opportunity Štedionica. Novembra 2021.godine menja naziv u 3Bank. Banka u svojoj ponudi nema stambene kredite, ali na našem sajtu možete pogledati trenutno stanje svih kamatnih stopa svih banaka u Srbiji koje imaju u svojoj ponudi stambene kredite.

3 Banka Keš krediti

3Bank nudi keš kredite

 • Online keš kredit
 • Keš kredit za penzionere
 • Moj prvi kredit
 • Štek keš kredit
Keš kredit Valuta Kamatna stopa Klijent Banke Period Otplate(meseci) Maksimalni iznos Naknada za obradu
Online keš kredit Fiksna RSD
24 Do 90. 000 0 RSD
Keš kredit za penzionere Fiksna RSD
71 60.000 - 400.000
Moj prvi kredit RSD
24 Do 90.000
Štek keš kredit Fiksna RSD
12 Do 48.000 0 RSD

*Poslednji put ažurirano na dan 06.01.2023.

3 Banka Krediti za privredu

 3 Banka nudi sledeće kredite za privredu:
 • 3Bank Krediti za mali biznis
 • 3Bank Biznis EaSI
 • 3Bank Krediti za poljoprivrednike
 • 3Bank Agro EaSI kredit

Kredium vam može pomoći da saznate pre svih banaka da li ste kreditno sposobni.

3 Banka Krediti za mikro biznis

Šta vam je potrebno za realizaciju kredita za mikro biznis u 3 Banci?

 • Otvoren tekući račun u banci
 • Menice
Vrsta kredita Valuta Period otplate kredita Iznos
Krediti za obrtna sredstva RSD 24 meseca 100.000 - 2.900.000
Krediti za trajna obrtna sredstva RSD 36 meseci 100.000 - 2.900.000
Krediti za osnovna sredstva RSD 60 meseci 100.000 - 2.900.000
Krediti za likvidnost RSD 36 meseci 100.000 - 2.900.000
Biznis EaSI EUR 4-8 godina 10.000-25.000

*Poslednji put ažurirano na dan 06.01.2023.

Napomena: Proverite direktno u banci da li je za ovu vrstu kredita potreban biznis plan.

3 Banka Krediti za poljoprivredu

Koji su uslovi za dobijanje agro kredita u 3 Banci?

 • Otvoren tekući račun u banci
 • Menice
Poljoprivredni krediti Max Rok otplate Valuta Iznos
Obrtna sredstva 24 meseca RSD 90.000-2.900.000
Krediti za likvidnost 36 meseci RSD 90.000-2.900.000
Trajna obrtna sredstva 36 meseci RSD 90.000-2.900.000
Krediti za osnovna sredstva 60 meseci RSD 90.000-2.900.000
Agro EaSI 4-8 godina EUR 10.000-25.000

*Poslednji put ažurirano na dan 06.01.2023.

3 Banka Paketi tekućih računa

Primeri platnih računa 3 Banke
Paketi računa Dinarski Devizni Namenski Biznis Tekući Biznis Dozvoljeni minus po tekućem računu
Tip korisnika Fizička lica Fizička lica Poljoprivrednici Pravna lica Pravna lica
USLUGE:
Uplata / isplata gotovine
Izdavanje čekova
Devizni račun
Dozvoljeno prekoračenje
Upravljanje elektronskim bankarstvom
Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade
Elektronsko stanje izvoda bez naknade
Lični bankar
Osiguranje na putu

*Poslednji put ažurirano na dan 06.01.2023.

3 Banka Debitne kartice

U ponudi 3 Banke ne postoje debitne kartice. Ukoliko vas interesuju ponude debitnih kartica drugih banaka u Srbiji, ispod možete pogledati ponudu.

Debitne kartice ostalih banaka

3 Banka Kreditne kartice

U ponudi 3 Banke ne postoje kreditne kartice. Na našoj platformi možete pogledati kompletnu ponudu svih ostalih banaka u Srbiji koje nude kreditne kartice.

3 Banka Štednja


Štednja u 3 Banci

 • Rentna štednja u RSD i EUR
 • Oročena štednja u RSD i EUR
 • Štedni račun u RSD i EUR
Valuta Iznos Rok trajanja štednje Vrsta kamatne stope Nominalna kamatna stopa
RSD 500 000 12 meseci Fiksna 2.00%
RSD 500 000 24 meseca Fiksna 3.00%
EUR 10 000 12 meseci Fiksna 0.20%
EUR 10 000 24 meseca Fiksna 0.50%

*Poslednji put ažurirano na dan 01.09.2022.

3 Banka Mobilne aplikacije

3 Bank nema mobilnu aplikaciju.
Na našem sajtu možete pogledati ponude i profile svih banaka u Srbiji. Za više informacija, kontaktirajte nas i naši stručni savetnici će vas posavetovati besplatno i pronaći vam sve što vas ineteresuje.

TAGOVI:

3 Bank

3 banka Srbija

3 banka

3 banka krediti za stan

3 banka keš krediti

3 banka uslovi za kredit

3 banka štednja

3 banka kreditne kartice

3 banka ekspoziture

3 banka bankomati

3 banka krediti za privredu

3 banka krediti za poljoprivredu

3 banka paketi tekućih računa

3 banka debitne kartice

3 banka mobilne aplikacije