Banke

Efektivna kamatna stopa | Efektivna kamata | EKS

Autor:

Maja Milinčić

Objavljeno:

06. Februar 2023.

Share:

Šta je Efektivna kamatna stopa?

Efektivna kamatna stopa predstavlja ukupnu vrednost kamatne stope sa svim kamatnim troškovima prilikom kreditiranja. Odnosi se na stvarnu stopu kamate koja se otplaćuje uzimajući u obzir uticaj kamatne obrade tokom određenog vremenskog perioda. To je mera troška zaduživanja uzimajući u obzir ne samo nominalnu kamatnu stopu, već sve druge naknade ili troškove povezane sa zajmom ili ulaganjem. 

Kako se računa EKS?

Narodna banka Srbije zahteva da sve banke uvek iskažu efektivnu kamatnu stopu, jer je to zakonska obaveza svih banaka. Iz tog razloga NBS propisuje tačnu formulu i način obračuna efektivne kamatne stope.

EKS formual


NNTk  - razlika između novčanih primanja i novčanih izdataka korisnika u određenom periodu (k);

d/t - zbir broja dana od datuma nultog perioda do 31. Decembra te godine, kao dela broja dana u godini nultog perioda, broja godina od godine novčanog toka koji se obračunava do nultog perioda, ali ne uključujući te dve godine i broja dana od datuma početka novčanog toka koji se obračunava, kao dela broja dana u godini tog novčanog toka do 31. Decembra prethodne godine.

Naknade

Koje sve naknade i troškovi ulaze u obračun efektivne kamatne stope?

Novčani troškovi uključuju:

  • Troškove za obradu, otplatu i isplatu kredita

  • Kamate, naknade, poreze

  • Troškove osiguranja života, imovine, lica

  • Otvaranje računa (novi klijent)

Razlika između efektivne i nominalne kamatne stope

Nominalna kamatna stopa je kamatna stopa pomoću koje se vrši obračun mesečnih anuiteta(rata) kredita. U obračun efektivne kamatne stope ulazi i nominalna kamatna stopa plus sve naknade i troškovi za kredit. Dakle, nominalna kamata je manja od efektivne i sadrži se u istoj.

Stambeni krediti EKS

Efektivna kamatna stopa naročito je relevantna kod stambenih kredita zato što se kod stambenih kredita pored kamatne stope javlja i puno naknada koje kredit mogu učiniti znatno skupljim, pa je upoređivanje među bankama dosta kompleksnije. U nastavku ćemo vam predstaviti efektivne kamate stope Banaka u Srbiji koje nude stambene kredite. 

Stambeni krediti u EUR

Banka Kamatna stopa EKS
Raiffeisen Banka Varijabilna 5.93%
Otp Banka Varijabilna 6.52%
NLB Komercijalna Banka Varijabilna 6.26%
Unicredit Banka Varijabilna 4.19%
Banka Intesa Varijabilna 6.97%
AIK Varijabilna 7.86%
Halkbank Varijabilna 5.11%
Erste Banka Varijabilna 6.35%
Eurobank Direktna Varijabilna 6.42%

*Poslednji put ažurirano na dan 31.01.2023.

Stambeni krediti u RSD

Banka Kamatna stopa EKS
Otp Banka Varijabilna 11.66%
NLB Komercijalna Banka Varijabilna 8.57%
Erste Banka Varijabilna 11.39%
Eurobank Direktna Varijabilna 12.05%

*Poslednji put ažurirano na dan 31.01.2023.

Na našem sajtu možete videti detaljnije kamatne stope svih banaka, potrebno je samo registrovati se.

Kako vam Kredium pomaže oko stambenih i keš kredita?

Kredium tim je sastavljen od iskusnih savetnika sa dugogodišnjim iskustvom u sferi kreditiranja. Ako tražite najpovoljniju kamatatnu stopu za stambeni kredit, Kredium će vam je naći besplatno. Posetite naš sajt ili nas pozovite, odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku.

Foto izvori
Foto | Pexels

Banka Poljoprivredni kredit Valuta Rok otplate Iznos Kamatna stopa NKS
OTP Banka Kredit za obrtna sredstva RSD 6 meseci 1 000 000 0%
Kredit za obrtna sredstva RSD 12 meseci 1 000 000 Fiksna 0%
Dozvoljeni minus za registrvana gazdinstva EUR 12 meseci 20 000 Fiksna 30.00%
Subvencionisani agro 60 meseci 3.00%
Investicioni kredit za nova jutra EUR 180 meseci 1 500 000 8.77%
Poštanska Štedionica Gotovinski kredit za poljoprivrednike RSD 12 meseci 500 000 8.00%
AIK Banka Subvencionisani agro kredite RSD 60 meseci Fiksna 3.00%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Mešovita 8,95% - 6.38%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Varijabilna 6.13%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije EUR 84 meseca Varijabilna 5.91%
Kredit za kupovinu vozila i opreme EUR 84 meseca Varijabilna 5.60%
3Bank Obrtna sredstva RSD 24 meseca 90.000-2.900.000
Krediti za likvidnost RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Trajna obrtna sredstva RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Osnovna sredstva RSD 60 meseci 90.000-2.900.000
Agro EaSi EUR 4-8 godina 10.000-25.000

Potrebna dokumentacija

Šta vam je potrebno za poljoprivredni kredit?

Dokumentacija Ustanova
Zahtev za poljoprivredni kredit Banka
Fotokopija lične karte
Potvrda o statusu poljoprivrednog gazdinstva Uprava za agrarna plaćanja
Izvod o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu Uprava za agrarna plaćanja
Uverenje o poreskim obavezama Poreska uprava
Potvrda o ostvarenom prometu Banka
Rešenje o porezu na imovinu

TAGOVI:

EKS

efektivna kamatna stopa

stambeni krediti

kamata

kako se računa eks

šta je efektivna kamatna stopa

stambeni krediti EKS