Banke

Interkalarna kamata | Kamata pri realizaciji kredita 

Autor:

Maja Milinčić

Objavljeno:

01. Februar 2023.

Share:

Šta je interkalarna kamata

Interkalarna kamata je vrsta kamate koja se obračunava od datuma odobrenja kredita do realizacije istog. Važno je napomenuti da interkalarna kamata nije isto kao i naknada za neredovnu otplatu kredita, već se jednokratno otplaćuje i zavisi od visine iznosa kredita. Odnosi se na:

Kako funkcioniše interkalarna kamata

Zašto je potrebno da znate da postoji interkalarna kamata?

Pri apliciranju za kredit bankarski savetnik će vam pomenuti interkalarnu kamatu, kao jednu vrstu troška, koju ne treba shvatiti kao naknadu. Važno je napomenuti da interkalarna kamata nije ista kao i naknade za plaćanje, koje se naplaćuju od strane zajmodavaca kada korisnik zajma ne izvrši plaćanje u roku.

Određivanje interkalarne kamate

Prilikom odobravanja, kredit će biti pušten određenog dana, u trenutku kada se odobri ili kada korisnik kredita odabere datum preuzimanja istog. Banka određuje dan kada će ići mesečna otplata rate za kredit, uglavnom to biva poslednjeg dana u mesecu. Primera radi, ako se kredit pusti 15. u mesecu, a prva rata ide 31.u mesecu, interkalarna kamata će se naplatiti za ukupno šesnaest dana. Kao što smo rekli, interkalarna kamata se otplaćuje jednokratno i stiže na naplatu u okviru iznosa prve rate.

Interkalarna kamata obračun

Određivanje interkalarne kamate

Banke u Srbiji koriste sledeće metode obračuna pri izračunavanju kamatnih stopa. Stoga, svaka banka različito obračunava i naplaćuje interkalarnu stopu.

  • Proporcionalni metod obračuna kamate
  • Konformni metod obračuna kamate

Interkalarna kamata formula

Kako se računa interkalarna kamata?

Interkalarna kamata = (Iznos kredita x NKS x Broj preostalih dana do prve rate) / 36500


Primer: Iznos kredita se isplaćuje dana 15. 01.2023., mesečno zaduženje za isplatu rate ide svakog poslednjeg u dana mesecu (31.01.2023), nominalna kamatna stopa je 9.35%. Broj preostalih dana u mesecu će biti 16. Kada se sve to pomnoži podeli se sa 365 dana u godini.


(600 000 RSD x 9.35% x 16) / 36500 = 2 460 RSD

Zaključak

Od čega zavisi interkalarna kamata

Dakle, kada rezimiramo, interkalarna kamata zavisi od:

  • Celokupnog iznosa kredita
  • NKS-e
  • Dana isplate kredita
  • Dana kada se realizuje mesečni anuitet (rata)


Kod manjih glavnica kredita, troškovi za interkalarnu kamatu su simbolični. 

Od čega zavisi interkalarna kamata


Može. Mnogi korisnici čekaju poslednji dan u mesecu za isplatu kredita. Tako da, u slučaju da vam nije hitno, na taj način možete izbeći otplatu interkalarne stope.

Ukoliko vam je ovaj tekst bio koristan, pogledajte našu blog stranicu gde ćete naći još bankarskih saveta u vezi nekretnina i kredita. Takođe, stambeni kreditni kalkulator na našem sajtu vam može prikazati pregled celokupnog iznosa kredita i mesеčne rate, uključujući presek troškova koji se javljaju prilikom same kupovine, redovne godišnje troškove, kao i dodatne troškove.

Foto izvori
Foto |
Unsplash

TAGOVI:

interkalarna kamata

šta je interkalarna kamata

kako se računa kamata na kredit

stambeni kredit

keš kredit