Banke

LTV Racio I Loan-to-value racio - Značenje i definicija

Autor:

Maja Milinčić

Objavljeno:

01. Februar 2023.

Share:

Šta je LTV Racio?

Loan-to-value Racio iliti LTV Racio u finansiranju nekretnina predstavlja odnos između iznosa kredita i vrednosti nekretnine. Takođe se koristi u svrhu određivanja rizika za kreditora i igra glavnu ulogu u donošenju odluke o dodeli kredita.

LTV Racio Formula

LTV = (Iznos kredita) / (Vrednost nekretnine) * 100%

Određivanje LTV Racia


Kako se računa LTV Racio? 

Racio ili koeficijent se izračunava deljenjem iznosa kredita sa procenjenom vrednošću ili cenom prodaje nekretnine. Drugim rečima, ako želite stambeni kredit u vrednosti od 100 000 EUR-a za nekretninu koja se prodaje za 150 000 EUR-a, LTV koeficijent bi bio 66,67%, kao što možete videti na primeru ispod.


LTV = 100 000 EUR / 150 000 EUR * 100% = 0,67 * 100% = 66,67%. 


Visok LTV odnos ukazuje na veći rizik za kreditora(banku), jer postoji veća šansa da nekretnina neće biti dovoljno vredna da se kredit u potpunosti otplati. Stoga, banke često zahtevaju dodatne garancije, poput hipoteke ili veće kamatne stope za smanjenje rizika.

Maksimalna vrednost LTV Racia u Srbiji


Minimalno učešće za stambene kredite u Srbiji je 10%, to znači da banke u Srbiji odobravaju kredit u maksimalnom iznosu od 90% od vrednosti nekretnine. Stoga je maksimalna vrednost LTV raciau Srbiji 90%.

Dobar LTV Racio

Šta je dobar LTV racio? 

Kredit možemo obezbediti hipotekom ili većom kamatnom stopom, koju nalaže banka. Ukoliko kredit obezbeđujemo hipotekom, odnos hipoteke i kredita određuje iznos koji je određen za plaćanje osiguranja stambenog kredita i nekretnina. Taj iznos se računa u procentima i što je kredit manji u odnosu na hipoteku, LTV racio je manji, pa je samim tim manji i iznos za plaćanje osiguranja. Dakle, što je niži racio, to su i dodatne garancije od strane banke niže i veće su šanse za dobijanje kredita. Gore prikazan primer je dobar LTV racio.

LTV Racio Primeri sa osiguranjem 

Koliko košta osiguranje kredita?

Osiguranje kod NKOSK-a je jedna od dodatnih garancija banki da se “osigura” i naplati svoju uslugu u slučaju da korisnik nije u stanju da otplati kredit. U tom slučaju se obračunava iznos za osiguranje kredita. Upotrebom valutne indeksacije kredita, banka vezuje kamatnu stopu za kredit u skladu sa menjanjem referentne kamatne stope. 

Šta to znači?

Ako referentna kamatna stopa raste, kamatna stopa za kredit će rasti, ako referentna kamatna stopa pada, i kamatna stopa će se smanjiti, pa će i LTV biti manji. Prikaz rasta LTV racia možemo videti u tabeli ispod.

Valutna indeksacija kredita Referentna kamatna stopa LTV Racio≤ 70 70<LTV Racio≤80 80<LTV Racio≤90
RSD Belibor 1.35% 2.35% 3.35%
EUR Euribor 1.50% 2.50% 3.50%
CHF Saron 1.95% 2.95% 3.95%


Ukoliko vam je ovaj tekst bio koristan, posetite našu blog sekciju i pronađite još zanimljivih tekstova na temu bankarstva. Kredium vam nudi nekretnine i kredite na jednom mestu. 

Foto izvori
Foto |
Pixabay

TAGOVI:

ltv racio

šta je ltv racio

ltv racio formula

Loan-to-value racio

Loan-to-value ratio