Banke

Montažne kuće

Autor:

Maja Milinčić

Objavljeno:

3. April 2023.

Share:

Montažne kuće koje su modni trend u svetu, sve su češći izbor stanovnika Republike Srbije.

Montažne kuće i montažni objekti

Montažne kuće su montažni objekti izgrađeni u zatvorenom prostoru fabričkog tipa. Gotovi proizvodi tj. delovi kuće proizvedeni su po prethodno ustanovljenom projektu,  pripremljeni da se transportuju na potrebnu lokaciju gde će biti montirani od strane izvođača radova u najčešćem broju slučajeva. 

Tipovi gradnje montažnih kuća

Tipovi gradnje obuhvataju različite procese gradnje montažnih kuća. Shodno tome, razlikuju se sledeće faze izgradnje montažnih kuća:

 • Siva faza

 • Ključ u ruke

Montažne kuće siva faza 

Siva faza izgradnje montažnih kuća ne uključuje postavljanje elektro instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije, kao ni postavljanje podnih obloga ni sanitarija. Proizvođači montažnih kuća u ovoj fazi postavljaju drvene kontrukcije kuće sa izolacijom i gipsanim pločama. Takođe ova faza obuhvata i sređivanje spoljšne fasade kuće sa izolacijom, krečenjem unutrašnjih zidova, postavljanje krova, stolarije, kao i transport, istovar i montažu.

Montažne kuće ključ u ruke

Montažne kuće ključ u ruke označava to da kupac dobija kompletno završenu kuću. Uz ovu fazu izgradnje praktično je moguće dobiti celu kuću sa svim instalacijama, kupatilom, podovima, terasom, kuhinjom, ali i temeljem na koji se postavlja montažna kuća.

Važno je znati da je preduslov da kupac prethodno napravi temelj i ploču na koju će se kuća postaviti, i to u svom trošku, ukoliko ne želi da proizvođač izgradi i temelj.

Cena montažne kuće

Cena montažne kuće se kreće od 300 evra po m2. Montažnih kuća najviše ima na obodima grada, a grade ih oni koji hoće da uštede, pošto su od zidanih kuća jeftinije i do 30 %. Tehnički uslovi se pribavljaju od svakog komunalnog preduzeća posebno, a takse iznose:

Elektrodistribucija od 5.000 RSD
PTT 10.000 RSD
GAS od 5.000 RSD

Rok izgradnje montažne kuće

Montažne kuće se grade prilično brzo, u proseku za dva meseca.

Dozvola za montažnu kuću

Važno je znati da montažne kuće nije dozvoljeno graditi u svim delovima grada, već samo na lokacijama predviđenim za individualne porodične objekte iliti tamo gde Plan detaljne regulacije dopušta. Takav plan uređuje postupak i pravila izgradnje kojim se regulišu:

 • Površina koja je dozvoljena da se gradi na parceli 

 • Visina objekta koja je dozvoljena da se gradi 

 • Udaljenost od drugog objekta 

 • Uslovi za priključke na infrastrukturu i slično

Lokacijska dozvola za montažnu kuću

Lokacijska dozvola odnosi se na pribavljanje dozvole za pacelu na kojoj će se podići montažna kuća. Lokacijska dozvola sadrži sve potrebne informacije o parceli. Ovde treba da budu sadržane sve bitne informacije o parceli gde se planira gradnja montažne kuće. Napominjemo, dokument nije neophodan, ali ga je dobro imati da bi se jasno predočili uslovi lokacije pogodne za gradnju montažne kuće i mogućnosti  priključenja na postojeću infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, elektro mreža...). Uvođenje vodovoda i kanalizacije koštaju od 10000 RSD do 30000 RSD. To znači i samim klijentima da bi na pravi način projektovali svoje troškove i sagledali moguće probleme. Zahtevi za priključenja na postojeću infrastrukturu podnose se svakoj komunalnoj instituciji ponaosob

Da bi se uopšte dobila lokacijska dozvola za izgradnju montažne kuce, neophodno je da parcela bude formirana od katastarske parcele kroz proces preparcelacije i parcelacije ili se ipak mora uraditi nov urbanistički projekat. Ono što može da komplikuje proces je nemanje direktnog pristupa parceli na kojoj se planiraju montažne kuće, javnoj saobraćajnici, ispravke granica parcele, deoba jedne građevinske parcele na više manjih ili suprotno tome, ujedinjavati više manjih nezavisnih u jednu veću. Ovlašćena geodetska firma za ovaj korak mora snimiti zemljište i uraditi geodetski snimak.

Važno je znati da je ovo neohodan parametar i predlažemo da se ta stavka proveri pre podnošenja zahteva za  lokacijsku dozvolu, jer u suprotnom će zahtev biti odbijen. Provera se može izvršiti u Republičkom geodetskom zavodu.

Napomena: Ukoliko se na parceli predviđenoj za izgradnju montažne kuće nalaze objekti koji su već ucrtani, mora se uraditi i projekat uklanjanja istih. Rok za dostavljanje dozvole za rušenje objekata izdaje se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Gde se predaje zahtev za lokacijsku dozvolu za igradnju montažne kuće?

Zahtevi za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju montažne kuće se, u zavisnosti od projektovane kvadrature se predaju:

 • Opštini kojoj pripada građevinska parcela ukoliko montažna kuća ima do 800m2

 • Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove ukoliko je montažna kuća veće površine od 800m2

Sam zahtev mora da sadrži plan katastarske parcele (kopija) na kojoj se gradi objekat ili u određenim slučajevima overeni urbanisticki projekat izdat od strane nadležnog Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, kao dokaz o pravu svojine na parceli i izvod iz katastra podzemnih instalacija za određenu parcelu, koji izdaje Republički geodetski zavod Srbije.

Pravo svojine na parceli za montažnu kuću

Dokaz o pravu svojine na parceli gde se podiže montažna kuća je neophodan dokument da bi se ušlo u proces izgradnje montažne kuće na datoj parceli. Sa novim Zakonom o pretvaranju korišćenja se pravo korišcenja preimenuje u pravo svojine. Postoji nekoliko načina u zavisnosti od porekla lokacije za izgradnju montažne kuće kojim se dokazuje pravo svojine na parceli. Po starom pravilniku ako priložite pravo na korišcenje ukoliko se ne menja svojstvo, potrebno je izvaditi vlasnički list u Katastru nepokretnosti ili u nadležnom opštinskom sudu.

Građevinska dozvola za montažnu kuću 

Nakon lokacijske dozvole, potrebno je dobijanjegrađevisnke dozvole za montažnu kuću. Ona se izdaje Rešenjem u roku od 8 dana od dana podnošenja kompletnog zahteva. Sastavni deo Rešenja je glavni projekat. Građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova u roku od dve godine od dana pravosnažnosti Rešenja kojim je izdata građevinska dozvola.

Dokumentacija za izgradnju montažne kuće

Dokumentacija za izgradnju montažne kuće se odnose na dostavljanje dokumenata nadležnim službama na čijoj se opštini postavlja montažna kuća.  

Dokumenti potrebni za lokacijsku dozvolu za izgradnju montažne kuće

Potrebno je priložiti:

 • Izvod iz katastra, suda ili prepis Posedovanog lista ne stariji od 6 meseci 

 • Kopija plana parcele

 • Situacioni plan geometra koji treba da sadrži položaj objekta na parceli, gabarit, spratnost i namenu

 • Izvod iz katastra podzemnih instalacija

 • Pravosnažno rešenje o promeni namene zemljišta

Dokumenti potrebni za građevinsku dozvolu za izgradnju montažne kuće

Potrebno je priložiti:

 • Izvod iz katastra, suda ili prepis Posedovanog lista ne stariji od 6 meseci 

 • Original Pravosnažnog Rešenja o lokacijskoj dozvoli

 • Glavni projekat u tri primerka sa Potvrdom i Izveštajem o tehničkoj kontroli

 • Dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta kod Direkcije za izgradnju

 • Ostali dokazi određeni Rešenjem o lokacijskoj dozvoli

Da li je potrebno montažnu kuću uknjižiti?

Nakon dobijanja lokacijske i građevinske dozvole i nakon izgradnje montažne kuće, potrebno je uknjižiti montažnu kuću, kao svaki drugi građevinski objekat.

Montažna kuća na kredit

door

Da li je moguće kupiti montažnu kuću na kredit?

Kupovina montažne kuće na kredit je moguća. Pored toga što je potrebno da klijenti budu državljani Republike Srbije sa prebivalištem u našoj zemlji, uslovi za podnošenje zahteva za izgradnju montažne kuće podrazumevaju:

 • Zaposlenost na neodređeno vreme minimum 6 meseci kod poslednjeg poslodavca/Status penzionera

 • Redovna primanja sa 60% opterećenosti otplate

Da li je moguće uzeti kredit za plac za montažnu kuću?

Da bi banka odobrila poseban kredit za plac na kom bi se kuća gradila, nezavisno od kredita za montažnu kuću, moguće je dobiti i kredit za kupovinu placa, pod uslovom da se u listu nepokretnosti plac vodi kao gradsko građevinsko zemljište.

Ponuda montažnih kuća

U Srbiji ima dosta proizvođača koji se bave proizvodnjom montažnih ploča. Jedni od najkvalitetnijih investitora su Rimmo d.o.o. Njihovu ponudu možete pogledati ispod.

Kosmajski vrtovi

house

Montažne kuće u okviru kompleksa Kosmajski Vrtovi su idealan izbor za porodičan život nadomak Beograda, kao i uživanje i beg od gradske vreve. Izuzetno moderne kuće od 152m2 okružene su šumama, dolaze sa parcelom od 9,08 ari na kojoj je moguća izgradnja bazena. Izbor materijala i savremeni dizajn daju svakom objektu autentičan izgled, udobnost, potrebnu funkcionalnost i visok energetski razred. 

Lista proizvođača montažnih kuća u Srbiji

U Srbiji ima dosta proizvođača montažnih kuća. Ivanjica je grad koji ima najviše proizvođača koji se bave izradom montažnih kuća u Srbiji. Za detaljan spisak svih proizvođača montažnih kuća, pogledajte listu ispod.

Naziv proizvođača Grad Kontakt
Arhimod Beograd +381 11 42 85 742
Bošković montažne kuće Sremska Kamenica +381 65 545 8338
Box montažne kuće Pančevo +381 60 377 2770
Breza montažne kuće Ivanjica +381 63 177 7699
Dia montažne kuće Beograd +381 63 827 8373
Domtera montažne kuće Ivanjica +381 032 640 205
Doxat Beograd +381 61 263 8235
Easy Building Pančevo +381 60 733 6902
Eko Jela Beograd +381 63 622 228
Estetik Lines Jagodina +381 66 274 022
Gikont Ostružnica +381 11 807 0553
Hrast Petković Jagodina +381 66 274 022
Iva kuće Jagodina +381 69 333 1012
Estetik Lines Jagodina +381 66 274 022
Javor Inženjering Beograd +385 11 394 2799
Javor Monter Futog +381 21 893 675
Komi kuće Ivanjica +381 64 396 55 66
Lastavica montažne kuće Beograd +381 64 440 0088
Luks M kuće Beograd +381 65 300 0535
Maker montažne kuće Ivanjica +381 64 394 8151
Master montažne kuće Ivanjica +381 64 439 0622
Modulus kuće Ivanjica +381 64 210 9573
Moj Dom Kragujevac +381 64 182 7892
Monting home Ivanjica +381 64 260 60 52
Negal montažne kuće Ivanjica +381 64 853 1334
Pink montažne kuće Ivanjica +381 64 301 8194
Sergej montažne kuće Čačak +381 65 455 5554
Smarthaus Niš +381 65 447 5001
Steco Centar Beograd +381 63 770 7793

Eko kuće

dog

Kada je reč o energetskoj efikasnosti, montažne kuće su 10% efikasnije u očuvanju unutrašnje temperature kuće jer se grade od materijala koji imaju veću izolacionu moć. One su i u skladu sa trendom zelene gradnje jer mogu da budu sačinjene od potpuno prirodnih i ekoloških materijala. Još jedna prednost montažnih kuća jeste da se one veoma lako nadograđuju.

Zaključak

Montažne kuće su sjajan izbor ukoliko vam treba brzo rešenje za stambeno pitanje, jer se vrlo brzo grade. Takođe, predstavljaju i odličnu finansijsku uštedu i mogu biti sjajna investicija. Ukoliko vas interesuju nekretnine u izgradnji, možete kontaktirati naše stručne savetnike i oni će vam besplatno dati odgovore na sva vaša pitanja.

Foto izvori
Foto | Pexels

Banka Poljoprivredni kredit Valuta Rok otplate Iznos Kamatna stopa NKS
OTP Banka Kredit za obrtna sredstva RSD 6 meseci 1 000 000 0%
Kredit za obrtna sredstva RSD 12 meseci 1 000 000 Fiksna 0%
Dozvoljeni minus za registrvana gazdinstva EUR 12 meseci 20 000 Fiksna 30.00%
Subvencionisani agro 60 meseci 3.00%
Investicioni kredit za nova jutra EUR 180 meseci 1 500 000 8.77%
Poštanska Štedionica Gotovinski kredit za poljoprivrednike RSD 12 meseci 500 000 8.00%
AIK Banka Subvencionisani agro kredite RSD 60 meseci Fiksna 3.00%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Mešovita 8,95% - 6.38%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Varijabilna 6.13%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije EUR 84 meseca Varijabilna 5.91%
Kredit za kupovinu vozila i opreme EUR 84 meseca Varijabilna 5.60%
3Bank Obrtna sredstva RSD 24 meseca 90.000-2.900.000
Krediti za likvidnost RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Trajna obrtna sredstva RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Osnovna sredstva RSD 60 meseci 90.000-2.900.000
Agro EaSi EUR 4-8 godina 10.000-25.000

Potrebna dokumentacija

Šta vam je potrebno za poljoprivredni kredit?

Dokumentacija Ustanova
Zahtev za poljoprivredni kredit Banka
Fotokopija lične karte
Potvrda o statusu poljoprivrednog gazdinstva Uprava za agrarna plaćanja
Izvod o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu Uprava za agrarna plaćanja
Uverenje o poreskim obavezama Poreska uprava
Potvrda o ostvarenom prometu Banka
Rešenje o porezu na imovinu

TAGOVI:

montažne kuće

eko kuće

lista proizvođača

cena montažnih kuća