Banke

Kako se proverava porez na imovinu

Autor:

Maja Milinčić

Objavljeno:

13. Februar 2023.

Share:

Šta je provera poreza na imovinu

Provera poreza na imovinu je proces pri kojem se utvrđuje da li je potrebno platiti porez na imovinu i u kom iznosu. Porez na imovinu se odnosi na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije.

Koja imovina se oporezuje

Porez na imovinu plaća se na sledeće nepokretnosti:

 • Pravo svojine na zemljište površine preko 10 ari

 • Pravo zakupa stana ili stambene zgrade koji je duži od jedne godine

 • Pravo korišćenja građevisnkog zemljišta površine preko 10 ari

 • Pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj sredini od strane imaoca

 • Pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj sredini od strane korisnika

 • Državne nepokretnosti na kojoj imalac nije poznat

 • Državne nepokretnosti u javnoj svojini

 • Državne nepokretnosti i korišćenje istih po ugovoru o finansijskom lizingu

Ko plaća porez na imovinu

Obveznik poreza na imovinu je pravno i fizičko lice, koji je u odnosu na nepokretnosti, u sledećoj ulozi:

 • Imalac prava

 • Korisnik nepokretnosti u javnoj svojini

 • Držalac nepokretnosti

 • Primalac lizinga

Kako se računa vrednost nepokretnosti

Poreska osnovica

Osnovica poreza na imovinu je vrednost koju utvrđuje poreski organ lokalne uprave, nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu vrednosti nepokretnosti.

Vrednost nepokretnosti

Vrednost nepokretnosti se utvrđuje na sledeći način:

 • Primenom korisne površine nepokretnosti

 • Primenom prosečne cene m2 nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi ista

Prosečnu cenu utvrđuje Republički geodetski zavod. Više o temi katastra možete pročitati u nešem blogu Katastar nepokretnosti.

Šta je korisna površina 

Korisna površina zemljišta

Korisna površina zemljišta je njegova ukupna površina, uključujući površinu pod objektom.

Korisna površina objekta

Korisna površina objekta je zbir podnih površina između unutrašnjih strana zidova objekta.

Poreske stope

Poreske stope na imovinu iznose:

 1. Na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poreske knjige, osim na zemljištu:

  Na poresku osnovicu Plaća se na ime poreza
  do 10.000.000 dinara Do 0,40%
  od 10.000.000 do 25.000.000 dinara Porez iz podtačke (2) + do 0,6% na iznos preko 10.000.000 dinara
  od 25.000.000. do 50.000.000 dinara Porez iz podtačke (3) + do 1,0% na iznos preko 25.000.000 dinara
  preko 50.000.000 dinara Porez iz podtačke (1) + do 2,0% na iznos preko 50.000.000 dinara

  * Podaci ažurirani na dan 13.02.2023.

 2. Na nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige (Do 0.4%)

 3. Na zemljište kod obveznika koji ne vodi poslovne knjige (Do 0.30%)

Kada se ne plaća porez na imovinu

Porez na imovinu se ne plaća u slučaju kada porez na imovinu na teritoriji jedinice lokalne samouprave ne prelazi iznos za sve njegove nepokretnosti na toj teritoriji 400.000 dinara.

Kako se proverava porez na imovinu

Postupak pri proveri poreza na imovinu:

1. Pristupite sajtu Poreske uprave
2. Unesite korisničko ime i lozinku
3. Zatim pristupite sajtu lokalne poreske administracije

application image


4. Kliknite na "Upit stanja obveznika"

application image2


5. Prijavite se na osnovu korisničkog imena i lozinke

Rešenja za porez na imovinu se šalju kroz sajt eUprave. Ukoliko još uvek niste pronašli odgovarajući stan za kupovinu, pogledajte našu ponudu nekretnina za prodaju i izaberite svoj novi dom. Na našoj platformi ćete pronaći ponudu nekretnina i kredita na jednom mestu.

Foto izvori
Foto (screenshot) | eUprava
Foto | Pexels

Banka Poljoprivredni kredit Valuta Rok otplate Iznos Kamatna stopa NKS
OTP Banka Kredit za obrtna sredstva RSD 6 meseci 1 000 000 0%
Kredit za obrtna sredstva RSD 12 meseci 1 000 000 Fiksna 0%
Dozvoljeni minus za registrvana gazdinstva EUR 12 meseci 20 000 Fiksna 30.00%
Subvencionisani agro 60 meseci 3.00%
Investicioni kredit za nova jutra EUR 180 meseci 1 500 000 8.77%
Poštanska Štedionica Gotovinski kredit za poljoprivrednike RSD 12 meseci 500 000 8.00%
AIK Banka Subvencionisani agro kredite RSD 60 meseci Fiksna 3.00%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Mešovita 8,95% - 6.38%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Varijabilna 6.13%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije EUR 84 meseca Varijabilna 5.91%
Kredit za kupovinu vozila i opreme EUR 84 meseca Varijabilna 5.60%
3Bank Obrtna sredstva RSD 24 meseca 90.000-2.900.000
Krediti za likvidnost RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Trajna obrtna sredstva RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Osnovna sredstva RSD 60 meseci 90.000-2.900.000
Agro EaSi EUR 4-8 godina 10.000-25.000

Potrebna dokumentacija

Šta vam je potrebno za poljoprivredni kredit?

Dokumentacija Ustanova
Zahtev za poljoprivredni kredit Banka
Fotokopija lične karte
Potvrda o statusu poljoprivrednog gazdinstva Uprava za agrarna plaćanja
Izvod o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu Uprava za agrarna plaćanja
Uverenje o poreskim obavezama Poreska uprava
Potvrda o ostvarenom prometu Banka
Rešenje o porezu na imovinu

TAGOVI:

kako se proverava porez na imovinu

porez na imovinu

koja imovina se oporezuje

vrednost nepokretnosti

korisna površina

poreske stope na imovinu

rešenja za porez