Banke

Referentna kamatna stopa | Referentna kamata

Autor:

Maja Milinčić

Objavljeno:

02. Februar 2023.

Share:

Šta je referentna kamatna stopa

Referentna kamatna stopa je kamatna stopa koja označava procenat koji Centralna banka koristi kao zonu referentne stope pri formiranju kamatne stope za kreditne transakcije u zemlji. Ova stopa se koristi kao polazna tačka za banke pri formiranju kamatne stope za kredite koje pružaju svojim klijentima.

Visina referentne kamatne stope

Ko određuje visinu kamatne stope? 

U Srbiji je Narodna banka Srbije ta koja u skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije određuje visinu kamatne stope. Prema visini referentne kamatne stope upravljaju se nominalna kamatna stopa, efektivna kamatna stopa, kao i koridor kamatnih stopa. 5n

Koje su najviše i najniže kamatne stope?

 • Najviša: Kamatna stopa na kreditne olakšice
 • Najniža: Kamatna stopa na depozitne olakšice

Lista

Lista referentnih kamatnih stopa

SOFR Stopa osiguranog prekonoćnog finansiranja
EURIBOR Međubankarska kamatna stopa za Euro
€STR Kratkoročna stopa za Euro
TIBOR Tokijska međubankarska kamatna stopa
TONAR Prosečna prekonoćna stopa Tokija
SIBOR Singapurska međubankarska kamatna stopa
STIBOR Štokholmska međubankarska kamatna stopa
WIBOR Varšavska međubankarska kamatna stopa
MIBOR Mumbajska međubankarska kamatna stopa
PRIBOR Praška međubankarska kamatna stopa
BUBOR Budimpeštanska međubankarska kamatna stopa
HIBOR Hongkonška međubankarska kamatna stopa
ISDAFIX Svetska vrednost referentne stope za fiksne kamatne stope za razmenu
TELBOR Međubankarska kamatna stopa Tel Aviva
BELIBOR Beogradska međubankarska kamatna stopa
SARON Prosečna prekonoćna stopa Švajcarske
EIBOR Međunarodna kamatna stopa Emirata

*Prekonoćna kamatna stopa obuhvata dan kada je sistem R.T.G.S. otvoren do sledećg dana kada je isti otvoren za plaćanja.
Napomena: EONIA i LIBOR je zvanično preostao da se koristi 31. Decembra 2021.

Referentne kamatne stope u Srbiji

Referentne kamatne stope koje se koriste u Srbiji su: 

 • Belibor
 • Euribor
 • Saron


Banke u Srbiji naječešće za formiranje kamatnih stopa stambenih kredita koriste Euribor, za keš kredite Belibor. Saron se sve manje koristi na finansijskom tržištu, s obzirom da populacija u Srbiji sve manje uzima kredite u takozvanim švajcarcima.

Belibor

Šta je belibor?

Belibor (Belgrade Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa za dinarska sredstva na srpskom međubankarskom tržištu. Belibor se koristi prilikom kreditiranja, stoga rastom Belibora raste i kamatna stopa. Razlikujemo:

 • Jednomesečni Belibor
 • Tromesečni Belibor
 • Šestomesečni Belibor

Euribor

Šta je euribor?

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa za sredstva definisana u eurima na evropskom međubankovnom tržištu. To je prosečna kamatna stopa koju evropske banke nude drugim bankama za karatkoročne depozite u evrima. Euribor se obračunava dnevno od strane Evropske banke za međubankarsko tržište i predstavlje osnovu za računanje kamatne stope za mnoge vrste kredita širom Evrope. Razlikujemo:

 • Jednomesečni Euribor
 • Tromesečni Euribor
 • Šestomesečni Euribor
 • Dvanaestomesečni Euribor

Saron

Šta je saron?

Saron (Swiss Average Rate Overnight) je referentna kamatna stopa za sredstva u švajcarskim francima. To je prosečna kamatna stopa koja se odnosi na švajcarski franak. Saron je postao zamena za CHF Libor.

Kako vam pomažemo oko vašeg kredita

Kredium je digitalna platforma koja se bavi prodajom nekretnina i pronalaženja najpovoljnijih kredita. Ukoliko vam je potrebna pomoć u vezi stambenih i keš kredita, kontaktirajte nas i dobićete informacije o trenutno najpovoljnijim uslovima za kredite potpuno besplatno.  

Foto izvori
Foto |
Pixabay

TAGOVI:

saron

belibor

euribor

kamata

referentna kamatna stopa

referentna kamata

šta je referentna kamatna stopa