Štednja novca je važan aspekt u okviru ličnih finansija i može nam pomoći da postignemo naše finansijske ciljeve. U nekoliko redova, otkrićemo vam sve o štednji i prikazaćemo vam kamatne stope oročene štednje u bankama Srbije.

Tipovi štednje

Postoje različiti načini na koje možemo štedeti novac, poput:

  • Odlaganje određenog iznosa svakog meseca

  • Korišćenje aplikacije za štednju

  • Planiranje kupovine

  • Štednja u banci

Međutim, štednja novca nije uvek laka stvar. Kako bismo uspeli u štednji, potrebno je da budemo svesni svog stanja i da planiramo unapred.

Razlika između štednje i oročene štednje

Šta je štednja, a šta oročena štednja? Sigurno ste čuli ove pojmove, ali niste bili sigurni u čemu je razlika izmeću štednje i oročene štednje. Štednja ili štednja po viđenju je oblik štednje kada u svakom trenutku možete podići svoju ušteđevinu sa svog računa u banci, a oročena štednja je tip štednje kada ste u obavezi da na oročeni vremenski period čuvate svoj novac u banci i ne smete da ga podignete pre ugovorenog roka. Ono što treba da znate je da je za osiguranje depozita štednje zadužena Agencija za osiguranje depozita.

Uslovi & Dokumentacija za otvaranje štednog računa

Za otvaranje štednog računa biće vam potreban samo važeći lični identifikacioni dokument. Uglavnom većina banaka u Srbiji odobrava štednju:

  • Rezidentima/Nerezidentima

  • Fizičkim poslovno sposobnim licima/Pravnim licima

Dinarska štednja

Jedan od najvažnijih koraka u štednji je postavljanje jasnih ciljeva. To može biti kupovina novog automobila, putovanje ili školarina za dete. Kada znamo šta želimo postići, lakše je kontrolisati troškove i usmeriti novac ka štednji.


Dinarska štednja za fizička lica

Banka Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Addiko Bank RSD 1 000 000 Fiksna 4.00%
AIK Banka RSD 600 000 Fiksna 1.30%
ALTA Banka RSD 100 000 Fiksna 3.50%
API bank RSD 1 000 000 Fiksna 1.70%
Banka Intesa RSD 1 000 000 Fiksna 1.00%
Poštanska štedionica RSD 100 000 Fiksna 1.25%
Expobank RSD 1 000 000 Fiksna 4.00%
Erste Banka RSD 100 000 Fiksna 2.50%
Eurobank Direktna RSD 1 000 000 Fiksna 1.40%
Halkbank RSD 100 000 Fiksna 2.50%
NLB Komercijalna banka RSD 100 000 Fiksna 1.00%
OTP Banka RSD 100 000 Fiksna 1.50%
UniCredit Banka RSD 100 000 Fiksna 3.00%
Banka Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Erste Banka RSD 100 000 Fiksna 3.20%
UniCredit Banka RSD 100 000 Fiksna 3.75%
OTP Banka RSD 100 000 Fiksna 2.00%
3Bank RSD 500 000 Fiksna 2.00%
Mobi Banka RSD 100 000 Fiksna 2.20%
NLB Komercijalna banka RSD 1 000 000 Fiksna 4.10%
Halkbank RSD 100 000 Fiksna 2.75%
Eurobank Direktna RSD 1 000 000 Fiksna 2.00%
Addiko Bank RSD 1 000 000 Fiksna 4.80%
Expobank RSD 1 000 000 Fiksna 4.50%
Poštanska štedionica RSD 100 000 Fiksna 1.85%
Banka Intesa RSD 10 000 Fiksna 1.75%
API bank RSD 1 000 000 Fiksna 2.60%
ALTA Banka RSD 100 000 Fiksna 5.00%
AIK Banka RSD 600 000 Fiksna 1.70%
Banka Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Addiko Bank RSD 1 000 000 Fiksna 4.30%
ALTA Banka RSD 100 000 Fiksna 5.30%
Banka Intesa RSD 10 000 Fiksna 2.00%
Poštanska štedionica RSD 100 000 Fiksna 2.10%
Erste Banka RSD 100 000 Fiksna 4.00%
NLB Komercijalna banka RSD 100 000 Fiksna 2.00%
3Bank RSD 500 000 Fiksna 3.00%
OTP Banka RSD 100 000 Fiksna 2.50%
UniCredit Banka RSD 100 000 Fiksna 4.00%
Banka Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Addiko Bank RSD 1 000 000 Fiksna 6.00%
ALTA Banka RSD 100 000 Fiksna 5.70%
Banka Intesa RSD 10 000 Fiksna 2.50%
Poštanska štedionica RSD 100 000 Fiksna 2.50%
NLB Komercijalna banka RSD 100 000 Fiksna 2.20%
UniCredit Banka RSD 100 000 Fiksna 4.50%

Dinarska štednja za pravna lica

Banka Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Halkbank RSD 500 000 Fiksna 0.50%
UniCredit Banka / / /
Srpska banka / / /
ProCredit Banka / / /
OTP Banka / / /
3Bank / / /
NLB Komercijalna banka RSD 10 000 000 Fiksna 0.15%
Halkbank RSD 10 000 000 Fiksna 0.15%
Addiko Bank / / /
Eurobank Direktna / / /
Erste Banka / / /
Expobank / / /
Banka Intesa / / /
API bank / / /
ALTA Banka / / /
Banka Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Halkbank RSD 500 000 Fiksna 1.00%
UniCredit Banka / / /
Srpska Banka / / /
ProCredit Banka / / /
OTP Banka / / /
3Bank / / /
NLB Komercijalna banka RSD 10 000 000 Fiksna 0.35%
Addiko Bank / / /
Eurobank Direktna / / /
Erste Banka / / /
Expobank / / /
Banka Intesa / / /
API bank / / /
ALTA Banka / / /
Banka Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Halkbank RSD 500 000 Fiksna 1.25%
UniCredit Banka / / /
Srpska Banka / / /
ProCredit Banka / / /
OTP Banka / / /
3Bank / / /
NLB Komercijalna banka RSD 10 000 000 Fiksna 0.75%
Addiko Bank / / /
Eurobank Direktna / / /
Erste Banka / / /
Expobank / / /
Banka Intesa / / /
API bank / / /
ALTA Banka / / /
Banka Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Erste Banka / / /
Srpska Banka / / /
Srpska Banka / / /
ProCredit Banka / / /
3Bank / / /
NLB Komercijalna banka RSD 10 000 000 Fiksna 1.00%
Halkbank RSD 500 000 Fiksna 1.75%
Eurobank Direktna / / /
Addiko Bank / / /
Erste Banka / / /
Expobank RSD 1 000 000 Fiksna 1.00%
Banka Intesa / / /
API bank / / /
ALTA Banka / / /

*Poslednji put ažurirano 01.09.2022.

Devizna štednja

Devizna štednja je štednja na duge staze. Ako ste se odlučili da štedite u stranim valutama, ispod pogledajte primer kamatnih stopa i ročnosti.


Devizna štednja za fizička lica

Banka Valuta Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Erste Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 0.10%
UniCredit Banka USD USD 10 000 Fiksna 0.05%
UniCredit Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 1.00%
OTP Banka USD USD 10 000 Fiksna 0.15%
Halkbank USD USD 5 000 Fiksna 0.20%
Halkbank EUR EUR 10 000 Fiksna 0.20%
Eurobank Direktna USD USD 10 000 Fiksna 0.23%
Eurobank Direktna EUR EUR 10 000 Fiksna 0.20%
Erste Banka USD USD 10 000 Fiksna 0.40%
Addiko Bank EUR EUR 10 000 Fiksna 1.80%
Expobank EUR EUR 10 000 Fiksna 1.00%
Poštanska štedionica USD USD 10 000 Fiksna 0.20%
Poštanska štedionica EUR EUR 10 000 Fiksna 0.05%
API bank USD USD 1 000 000 Fiksna 0.50%
API bank RUB RUB 5 000 000 Fiksna 3.30%
API bank EUR EUR 200 000 Fiksna 0.30%
ALTA Banka CHF CHF 10 000 Fiksna 0.01%
ALTA Banka USD USD 10 000 Fiksna 0.70%
ALTA Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 0.70%
AIK Banka USD USD 6 000 Fiksna 1.00%
AIK Banka EUR EUR 5 000 Fiksna 0.50%
Addiko Bank USD USD 10 000 Fiksna 3.70%
Banka Valuta Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Expobank EUR EUR 10 000 Fiksna 2.25%
Erste Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 0.15%
Erste Banka USD USD 10 000 Fiksna 0.80%
Eurobank Direktna EUR EUR 10 000 Fiksna 0.50%
Eurobank Direktna USD USD 10 000 Fiksna 0.46%
Halkbank EUR EUR 5 000 Fiksna 0.40%
Halkbank USD USD 5 000 Fiksna 0.40%
NLB Komercijalna banka EUR EUR 10 000 Fiksna 1.75%
NLB Komercijalna banka USD USD 10 000 Fiksna 1.750%
3Bank 3Bank EUR 10 000 Fiksna 0.20%
OTP Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 0.15%
OTP Banka USD USD 10 000 Fiksna 0.15%
ProCredit Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 1.25%
UniCredit Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 1.50%
UniCredit Banka USD USD 10 000 Fiksna 0.10%
Banka Intesa AUD AUD 5 000 Fiksna 0.05%
Addiko Bank USD USD 10 000 Fiksna 4.00%
AIK Banka EUR EUR 5 000 Fiksna 1.50%
AIK Banka USD USD 6 000 Fiksna 1.20%
ALTA Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 2.00%
ALTA Banka USD USD 10 000 Fiksna 2.50%
API bank RUB RUB 5 000 000 Fiksna 3.50%
API bank USD USD 1 000 000 Fiksna 0.80%
Banka Intesa EUR EUR 5 000 Fiksna 0.10%
Banka Intesa USD USD 1 000 000 Fiksna 0.80%
Addiko Bank EUR EUR 10 000 Fiksna 2.25%
Banka Intesa NOK Fiksna 0.05%
Banka Intesa GBP Fiksna 0.05%
Banka Intesa RUB Fiksna 0.05%
Banka Intesa DKK USD 1 000 000 Fiksna 0.01%
Banka Intesa SEK SEK 5 000 Fiksna 0.01%
Banka Intesa JPY Fiksna 0.01%
Poštanska štedionica EUR EUR 10 000 Fiksna 0.50%
Poštanska štedionica USD USD 10 000 Fiksna 0.05%


Devizna štednja za pravna lica

Banka Valuta Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Erste Banka USD USD 10 000 Fiksna 1.00%
Eurobank Direktna EUR EUR 10 000 Fiksna 0.73%
Eurobank Direktna USD USD 10 000 Fiksna 0.46%
Halkbank EUR EUR 5 000 Fiksna 0.70%
Halkbank USD USD 5 000 Fiksna 0.70%
NLB Komercijalna banka EUR EUR 10 000 Fiksna 0.15%
NLB Komercijalna banka USD USD 10 000 Fiksna 0.15%
Erste Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 0.20%
3Bank EUR EUR 10 000 Fiksna 0.50%
OTP Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 0.15%
ProCredit Banka EUR EUR 50 000 Fiksna 1.40%
UniCredit Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 2.00%
UniCredit Banka USD USD 10 000 Fiksna 0.30%
Banka Intesa AUD Fiksna 0.05%
Addiko Bank USD USD 10 000 Fiksna 1.70%
AIK Banka EUR EUR 5 000 Fiksna 1.20%
ALTA Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 1.20%
ALTA Banka USD USD 10 000 Fiksna 1.20%
API bank RUB RUB 5 000 000 Fiksna 3.90%
API bank EUR EUR 200 000 Fiksna 1.15%
Banka Intesa EUR Fiksna 0.15%
Banka Intesa USD Fiksna 0.15%
Addiko Bank EUR EUR 10 000 Fiksna 0.80%
Banka Intesa CAD Fiksna 0.05%
Banka Intesa GBP Fiksna 0.05%
Banka Intesa RUB Fiksna 0.05%
Banka Intesa DKK Fiksna 0.01%
Banka Intesa SEK Fiksna 0.01%
Banka Intesa JPY Fiksna 0.01%
Banka Valuta Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Banka Intesa JPY Fiksna 0.01%
UniCredit Banka USD USD 10 000 Fiksna 0.50%
UniCredit Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 2.50%
NLB Komercijalna banka USD USD 10 000 Fiksna 2.20%
NLB Komercijalna banka EUR EUR 10 000 Fiksna 2.20%
Halkbank USD USD 5 000 Fiksna 0.70%
Halkbank EUR EUR 5 000 Fiksna 0.70%
Eurobank Direktna USD USD 10 000 Fiksna 0.46%
Eurobank Direktna EUR EUR 10 000 Fiksna 0.90%
Poštanska štedionica USD USD 10 000 Fiksna 0.05%
Poštanska štedionica EUR EUR 10 000 Fiksna 0.80%
Addiko Bank EUR EUR 10 000 Fiksna 3.20%
Banka Intesa SEK Fiksna 0.01%
Banka Intesa DKK Fiksna 0.01%
Banka Intesa SEK Fiksna 0.01%
Banka Intesa RUB Fiksna 0.05%
Banka Intesa GBP Fiksna 0.05%
Banka Intesa NOK Fiksna 0.05%
Banka Intesa CAD Fiksna 0.05%
Banka Intesa AUD Fiksna 0.05%
Banka Intesa USD Fiksna 0.20%
Banka Intesa EUR Fiksna 0.20%
API bank EUR EUR 200 000 Fiksna 1.20%
ALTA Banka USD USD 10 000 Fiksna 1.20%
ALTA Banka EUR EUR 10 000 Fiksna 2.95%
AIK Banka EUR EUR 5 000 Fiksna 1.50%
Addiko Bank USD USD 10 000 Fiksna 3.00%


Devizna štednja za pravna lica

Banka Valuta Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Halkbank USD USD 100 000 Fiksna 0.20%
UniCredit Banka / /
UniCredit Banka / /
UniCredit Banka / /
Srpska banka / / /
ProCredit Banka EUR / /
OTP Banka EUR, USD / /
Halkbank EUR, USD / /
Addiko Bank / /
Halkbank EUR EUR 100 000 Fiksna 0.10%
Eurobank Direktna EUR, USD / /
Erste Banka / /
Erste Banka EUR, USD / /
Banka Intesa / /
API bank EUR, USD, RUB / /
ALTA Banka / /

*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.
Uz pomoć tabele možete zaključiti u kojoj valuti je najbolje čuvati novac.

Banka Valuta Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Halkbank EUR EUR 100 000 Fiksna 0.15%
UniCredit Banka / /
UniCredit Banka / /
UniCredit Banka / /
Srpska banka / /
ProCredit Banka EUR / /
OTP Banka EUR, USD / /
Halkbank EUR, USD / /
Halkbank USD USD 100 000 Fiksna 0.30%
Addiko Bank / /
Eurobank Direktna EUR, USD / /
Erste Banka / /
Erste Banka EUR, USD / /
Expobank EUR, USD / /
Banka Intesa / /
API bank EUR, USD, RUB / /
ALTA Banka / /

*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.
Uz pomoć tabele možete zaključiti u kojoj valuti je najbolje čuvati novac.

Banka Valuta Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Halkbank USD USD 100 000 Fiksna 0.40%
UniCredit Banka / /
UniCredit Banka / /
UniCredit Banka / /
Srpska banka / /
ProCredit Banka EUR / /
OTP Banka EUR, USD / /
NLB Komercijalna banka USD USD 3 000 Fiksna 0.10%
NLB Komercijalna banka EUR EUR 3 000 Fiksna 0.05%
Halkbank EUR, USD / /
Addiko Bank / /
Halkbank EUR EUR 100 000 Fiksna 0.20%
Eurobank Direktna EUR, USD / /
Erste Banka /
Erste Banka EUR, USD / /
Expobank EUR, USD / /
Banka Intesa /
API bank EUR, USD, RUB / /
ALTA Banka EUR, USD / /

*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.
Uz pomoć tabele možete zaključiti u kojoj valuti je najbolje čuvati novac.

Banka Valuta Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Halkbank EUR EUR 100 000 Fiksna 0.30%
UniCredit Banka / /
UniCredit Banka / /
UniCredit Banka / /
Srpska banka / /
ProCredit Banka EUR / /
OTP Banka EUR, USD / /
NLB Komercijalna banka USD USD 3 000 Fiksna 0.15%
NLB Komercijalna banka EUR EUR 3 000 Fiksna 0.10%
Halkbank EUR, USD / /
Halkbank USD USD 100 000 Fiksna 0.50%
Addiko Bank / /
Eurobank Direktna EUR, USD / /
Erste Banka / /
Erste Banka EUR, USD / /
Expobank EUR, USD / /
Banka Intesa / /
API bank EUR, USD, RUB / /
ALTA Banka EUR, USD / /

*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.
Uz pomoć tabele možete zaključiti u kojoj valuti je najbolje čuvati novac.

Banka Valuta Maksimalni iznos Kamatna stopa NKS
Addiko Bank / /
ALTA Banka EUR, USD / /
API bank EUR, USD, RUB / /
Banka Intesa / /
Expobank EUR, USD Fiksna 0.60%
Erste Banka EUR, USD / /
Erste Banka /
Eurobank Direktna EUR, USD / /
OTP Banka EUR, USD / /
ProCredit Banka EUR / /
Srpska banka / /
UniCredit Banka / /

*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.
Uz pomoć tabele možete zaključiti u kojoj valuti je najbolje čuvati novac.

Zaključak

Štednja novca je važna ne samo za postizanje finansijskih ciljeva, već i za stvaranje sigurnosti u slučaju neočekivanih troškova ili nezaposlenosti. Pored toga, štednja novca može pomoći u stvaranju osećaja sigurnosti i samopouzdanja.

U krajnjoj liniji, štednja novca zahteva disciplinu, planiranje i kontrolu troškova. Ako se pridržavamo ovih principa, sigurni smo da ćemo uspeti u postizanju naših finansijskih ciljeva.

Ukoliko su vam ovi saveti i podaci bili korisni, ako ste saznali više o tome kako staviti novac na štednju, posetite Kredium Vodič na našoj blog stranici i posavetujte se oko svega do čega vam je stalo. Uvek nas možete kontaktirati i dobiti besplatne savete od naših stručnih konsultanata. Kredium je uvek uz vas.

Foto Izvori | Pexels

TAGOVI:

štednja

Štednja u srbiji

Oročena štednja

šta je štednja

u kojoj valuti je najbolje čuvati novac

kako staviti novac na štednju

razlika između štednje i oročene štednje

štedni račun

dinarska štednja

devizna štednja