Banke

Uknjižba stana | Kako proveriti da li je stan uknjižen

Autor:

Maja Milinčić

Objavljeno:

10. Februar 2023.

Share:

Pre svake kupovine nekretnine, potrebno je proveriti pravni status stana ili kuće koja se kupuje. Pravni status podrazumeva da li je nekretnina uknjižena ili ne.

Uknjižba stana

Šta je uknjižba stana? Uknjižba stana podrazumeva postupak sticanja vlasničkog prava nad nepokretnošću. Način sticanja nepokretnosti jeste upis prava svojine u javnim knjigama nadležnog katastra nepokretnosti. Kupac ne postaje vlasnik kada mu je nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti predata nepokretnost, ukoliko nije izvršio upis prava svojine u javnim knjigama.

Kako proveriti da li je stan uknjižen

Ukoliko je stan uknjižen, on se može naći u Katastru nepokretnosti. Ako nije zaveden u katastru, to znači da stan nije uknjižen. Važno je znati da ukoliko postoji mogućnost za podizanjem stambenog kredita u bliskoj budućnosti da banke u Srbiji neće odobriti kredit ako stan nije uknjižen. U Katastar nepokretnosti se upisuje pravo svojine koje se odnosi na nepokretnost. To znači da se u Katastru može videti ko je vlasnik nepokretnosti, ali i otkriti da li postoje neka dodatna opterećenja na nekretnini.

Kako uknjižiti stan

Da li se neuknjižen stan može prodati?

Može. Neuknjiženi stanovi se mogu kupovati i prodavati. Važno je znati da će cena tog stana iznositi znatno manje nego cena uknjiženog stana, odnosno upisanog u katastar. Međutim, kupci koji kupuju na kredit neće moći da kupe ovakav stan. 

Da li se neuknjižen stan može prodati?

Proces uknjižbe stana podrazumeva sledeće korake:

 • Utvrditi nadležnu službu za upis u katastar nepokretnosti (npr. Služba za katastar nepokretnosti Niš)

 • Pripremiti potrebnu dokumentaciju

 • Platiti takse

 • Popuniti zahtev za upis

Potrebno je sakupiti celokupnu dokumentaciju i dostaviti je nadležnoj službi Republičkog geodetskog zavoda. Nadležne službe za katastar nepokretnosti se nalaze na adresama većih gradova ili opština.

Primer zahteva za uknjižbu

Primer zahteva za uknjižbu možete skinuti ovde.

application img

Dokumentacija za uknjižbu

Potrebna dokumentacija za uknjižbu stana:

 • Zahtev za uknjižbu

 • Ugovori (kupoprodaja,poklon, otkup, izgradnja, raspodela imovine)

 • Sudske odluke (presude i rešenja)

 • Rešenja nadležnih organa uprave

Važno je znati da se sva dokumentacija dostavlja u originalu ili overenoj kopiji

Uknjižba stana kod notara cena

Cena uknjižbe stana kod notara se određuje:

 • Prema vrednosti predmeta pravnog posla ili radnje

 • U fiksnom iznosu

 • Prema utrošenom vremenu za pripremu i obavljanje procesa


Ukoliko vas interesuje detaljniji pregled o taksama notara možete pogledati u našem blogu Notar - usluge u procesu kupoprodaje nekretnine, cene i kontakti.

Koliko košta uknjiženje stana

Dokumentacija Novčani iznos
Republička administrativna taksa za zahtev za uknjžbu 300,00 RSD
Taksa za promenu imaoca prava na nepokretnost 8.543,00 RSD
Za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava 2.034,00 RSD

Koliko se čeka uknjižba stana

Uknjižba stana je dug proces i može trajati godinama. Ne može se sa preciznošću reći koliko će trajati uknjižba. 

Ukoliko vas intresuju stanovi u izgradnji, nekretnine na planinama, stanovi na moru, kontaktirajte nas i Kredium će vam pronaći savršenu nekretninu. Ukoliko vam je potrebna pomoć u vezi stambenog kredita ili stambenih kredita za dijasporu, takođe vam stojimo na raspolaganju.

Foto izvori
Foto | Pexels

Banka Poljoprivredni kredit Valuta Rok otplate Iznos Kamatna stopa NKS
OTP Banka Kredit za obrtna sredstva RSD 6 meseci 1 000 000 0%
Kredit za obrtna sredstva RSD 12 meseci 1 000 000 Fiksna 0%
Dozvoljeni minus za registrvana gazdinstva EUR 12 meseci 20 000 Fiksna 30.00%
Subvencionisani agro 60 meseci 3.00%
Investicioni kredit za nova jutra EUR 180 meseci 1 500 000 8.77%
Poštanska Štedionica Gotovinski kredit za poljoprivrednike RSD 12 meseci 500 000 8.00%
AIK Banka Subvencionisani agro kredite RSD 60 meseci Fiksna 3.00%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Mešovita 8,95% - 6.38%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Varijabilna 6.13%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije EUR 84 meseca Varijabilna 5.91%
Kredit za kupovinu vozila i opreme EUR 84 meseca Varijabilna 5.60%
3Bank Obrtna sredstva RSD 24 meseca 90.000-2.900.000
Krediti za likvidnost RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Trajna obrtna sredstva RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Osnovna sredstva RSD 60 meseci 90.000-2.900.000
Agro EaSi EUR 4-8 godina 10.000-25.000

Potrebna dokumentacija

Šta vam je potrebno za poljoprivredni kredit?

Dokumentacija Ustanova
Zahtev za poljoprivredni kredit Banka
Fotokopija lične karte
Potvrda o statusu poljoprivrednog gazdinstva Uprava za agrarna plaćanja
Izvod o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu Uprava za agrarna plaćanja
Uverenje o poreskim obavezama Poreska uprava
Potvrda o ostvarenom prometu Banka
Rešenje o porezu na imovinu

TAGOVI:

koliko se čeka uknjižba

kako proveriti da li je stan uknjižen

uknjižba stana

cena uknjižbe